Tiêu điểm: Thầy cô thích nghi và đổi mới

VTV.vn - Thay đổi và sáng tạo trở thành yếu tố thích nghi mà bất cứ thầy cô nào cũng hướng tới để đào tạo ra thế hệ học trò tự chủ tiếp nhận kiến thức.
Xã hội - 20/11/2023