Chúng ta phải hạnh phúc - Tập 7: Bà nội thấy cháu gái thích bạn cùng giới, liền đổ lỗi cho con dâu

VTV.vn - Bà đổ mọi tội lỗi lên đầu con dâu khi biết cháu gái mình thích bạn cùng giới.
Giải trí - 17/11/2023