Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.

Tư vấn trực tuyến: Đánh tan sỏi thận

Tư vấn trực tuyến: Đánh tan sỏi thận

  • 14:00 - 28.11.2023
  • 0
VTV.vn - Chương trình tư vấn trực tuyến "Đánh tan sỏi thận" sẽ diễn ra vào lúc 20h, thứ 3 ngày 28/11/2023.
Xem thêm