Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.

Rà soát nhân sự tái cử cấp ủy khóa mới

Rà soát nhân sự tái cử cấp ủy khóa mới

  • 10:33 - 29.03.2020
  • 0
VTV.vn - Cán bộ tái cử cấp ủy khóa mới cũng phải được rà soát theo quy trình 5 bước như người tham gia lần đầu.
Xem thêm